Overheid / Instanties

BIG Register
Website: http://www.bigregister.nl
Officieel register inzake de bevoegdheden van zorgverleners.
Site onder verantwoordelijkheid van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GGZ Nederland
Website: http://www.ggznederland.nl
GGZ Nederland is de vereniging van instellingen voor geestelijke
gezondheidszorg en verslavingszorg.

Klachten gezondheidszorg:
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Website: http://www.igz.nl
E-mail adres: loket@igz.nl

Kwaliteitsacademie Nederland
Website: http://www.cbo.nl
Bron van informatie inzake uitgegeven Richtlijnen
voor behandelingen met betrekking tot somatische
en psychiatrische aandoeningen.

Lareb
Website: http://www.lareb.nl
Nederlands Bijwerkingen Centrum
Informatie over bijwerkingen van medicijnen

Trimbos Instituut
Website: http://www.trimbos.nl
Het Trimbos instituut zet zich in voor het verbeteren
van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis.
Het Trimbos behandelt niet!

H&H Color Lab