Organisaties

Anoiksis
Website: http://www.anoiksis.nl
Vereniging voor mensen met schizofrenie, psychosen en aanverwante stoornissen

Depressief.nl
http://www.depressief.nl/
Depressief.nl heeft als belangrijkste doelstelling de patiënt en zijn familie of vrienden
zo uitvoerig mogelijk te informeren over depressiviteit en de daarbij behorende problemen
en de behandelwijzen daarvan.

Depressie Vereniging
Website: http://www.depressievereniging.nl/
De Depressievereniging is een landelijke vereniging die zich inzet voor mensen
met depressie of depressieve klachten en hun naasten.

Landelijk Platform GGz
Cliënten- en familiekoepel in de ggz
Website: http://www.platformggz.nl/

Hersenstichting Nederland
Website: http://www.hersenstichting.nl
De Hersenstichting helpt hersenaandoeningen voorkomen en genezen
en wil ervoor zorgen dat patiënten een zo volwaardig mogelijk leven kunnen leiden.

Stichting Borderline
Website: www.stichtingborderline.nl/
E-mail adres: stichting@stichtingborderline.nl

Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen
Website: http://www.vmdb.nl
E-mail adres: vmdb@nsmd.nl

Therapiehulp.nl
Website: http://www.therapiehulp.nl
Makkelijke en toegankelijke ‘wegwijzer’ in het ‘Land van Therapieën’

Zielenknijper
Website: http://www.zielenknijper.nl
Een kritische kijk op de prakijk van de psychiatrie

Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
Website: http://www.pvp.nl
De vertrouwenspersoon in de zorg (pvp) verleent cliënten in de zorg
advies en bijstand bij de handhaving van hun rechten. De pvp stelt
zich op aan de kant van de cliënt.

Zorgbelang Nederland
Website: http://www.zorgbelang-nederland.nl
Zorgbelang zet zich op landelijk èn regionaal niveau in voor de belangen
van zorgvragers door het verzamelen van ervaringen en standpunten over
onderwerpen die met zorg te maken hebben.

——————————————————————————————————

H&H Color Lab