Disclaimer

Disclaimer en wijze van gebruik
Het boek ‘Als een Schaduw’ en de teksten op deze website zijn door de auteur in de eerste plaats geschreven vanuit zijn persoonlijke ervaringen. Daarnaast heeft Tico Obrecht bij het schrijven een beroep gedaan op zijn kennis en vaardigheden als voormalig hulpverlener. De auteur is nimmer als psycholoog werkzaam geweest noch heeft hij als zodanig geregistreerd gestaan. De door de auteur gedane uitspraken geven slechts de visie van de schrijver weer maar kunnen en mogen nooit als ‘enige of bepalende waarheid’ worden beschouwd noch hebben zij enigerlei therapeutisch karakter of therapeutisch doel, hoegenaamd dan ook. Noch het boek noch de website zijn bedoeld als vervanging voor professionele (therapeutische) begeleiding en/of therapie.

Hoewel er uiterste zorg wordt besteed aan de correctheid van de teksten op obrechts.nl, kunnen er desondanks toch onjuistheden in voorkomen. De artikelen en ‘blogs’ op obrechts.nl zijn uitsluitend bedoeld om voor de bezoeker een algemeen beeld te schetsen, maar zijn absoluut niet geschikt om te worden gebruikt als raadpleging voor een eigen diagnose. De inhoud van obrechts.nl is niet geschreven door een geneeskundige of anderszins academisch opgeleid persoon (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) en kan dan ook vanuit geen enkele achtergrond een vervanging vormen voor een consultatie bij of een diagnose door een arts, psychiater of psycholoog.

Bij het zoeken naar gezondheidsinformatie kunnen noch het internet in het algemeen of obrechts.nl in het bijzonder als enige bron van informatie worden gebruikt. Het wordt ten zeerste afgeraden een besluit van welke medische aard dan ook enkel op basis van informatie via obrechts.nl te nemen. Het is altijd in uw eigen belang of in het belang van degene voor wie u naar informatie op zoek bent, om aanvullende informatie en advies in te winnen, bijvoorbeeld door middel van het raadplegen van boeken alsook aan de hand van een bezoek aan een arts of specialist. Mocht u het niet eens zijn met uw huidige behandelaar, overweeg dan een ‘second opinion’ bij een arts of specialist buiten uw regio. U hebt daar, volgens de huidige wet- en regelgeving, (nog) altijd recht op en uw ziektekostenverzekeraar kan u daar meer informatie over verstrekken.

Noch aan de plaatsing van de diverse links, noch aan het ontbreken van verwijzingen naar bepaalde artikelen, adressen en links mogen conclusie worden verbonden.

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of zonder opgave van redenen worden verwijderd.

Als u een (taal)fout hebt gevonden of een niet meer functionerende weblink op één van de pagina´s van obrechts.nl bent tegengekomen, dan verzoeken wij u dit te melden via het contactformulier onder vermelding van `Fouten webpagina´. Voor de moeite die u daarvoor wilt nemen, dankt Tico Obrechts u bij voorbaat van harte!

Aansprakelijkheid
Obrechts.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid, hoegenaamd dan ook, hetzij voor de interpretatie van lezers met betrekking tot het boek hetzij voor wat betreft de persoonlijke uitleg van de teksten op de webpagina’s door de bezoekers van obrechts.nl.

Obrechts.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade hoegenaamd dan ook als gevolg van gebruik van informatie afkomstig van deze website.

Door het aanklikken van deze subpagina verklaart u kennis te hebben genomen van bovenstaande inhoud.

——————————————————————————————–

H&H Color Lab