Deel 5: Bijlagen

In de Appendix zijn een aantal aanvullingen te vinden waarvan de auteur van mening was dat ze niet in het eigenlijke boek thuis hoorden; hetzij omdat het oorspronkelijke verhaal dan te lang zou zijn geworden, hetzij vanwege het anekdotische karakter. In het Supplementen gedeelte zijn onder meer een aantal afschriften uit het medisch ‘dossier’ van de schrijver opgenomen. Deze vormen als het ware het ‘bewijsmateriaal ter illustratie’ van hetgeen de schrijver Obrechts in Deel 3 naar voren brengt. De bibliografie/bronvermeldingen en de Lijst van adressen spreken voor zich.

 

Bijlagen

Appendix
Overzicht Supplementen
Supplementen
Bibliografie/Bronvermeldingen
Lijst van adressen

 

————————————————————————————————

H&H Color Lab