Deel 3: Dossieronderzoek

Deel 3 begint met hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk komen de voorbeschouwingen op het dossieronderzoek en de analyses aan bod. Want om feiten en omstandigheden in een specifieke situatie te kunnen onderzoeken of analyseren ‘moet’ volgens de schrijver namelijk eerst het algemene beeld duidelijk zijn. Met andere woorden: wat zijn de algemeen geldende criteria en wat mag je als lezer daarbij verwachten? In dit hoofdstuk geeft Obrechts dan ook de verschillende kaders weer van het onderzoek. Om te weten hoe artsen tot een bepaalde diagnose komen, is het volgens hem ook belangrijk om te weten welke standaarden daar voor gelden. Deze komen aldus in hoofdstuk 5 aan de orde.

Vervolgens schetst de schrijver in hoofdstuk 6 hoe een depressie kan ontstaan en welke criteria daar voor gelden.
Hoofdstuk 7 gaat over de gestelde diagnosen ten aanzien van de auteur. Diagnosen die vervolgens zelf aan een analyse worden onderworpen.

Op een diagnose volgt doorgaans een therapie. Hoofdstuk 8 verhaalt over de therapeutische mogelijkheden die er in die tijd waren en welke behandelplannen daarvoor werden opgesteld. Waarop vervolgens niets mee werd gedaan. Maar ook het toedienen van medicatie zal nader aan de orde worden gesteld. Tot slot geeft de auteur in hoofdstuk 9 een beeld weer over de psychiatrie in zijn algemeenheid en een aantal psychiaters in het bijzonder. In de periode 2006 tot aan de zomer van 2009 werd regelmatig aan de schrijver de vraag gesteld hoe ‘hij het zover had kunnen laten komen’. In hoofdstuk 10 plaatst Obrechts nu zelf een aantal – persoonlijke- vraagtekens. Daarnaast stelt hij enkele vragen aan de psychiatrie als ‘wetenschap’.

Hoofdstuk 4: Toelichting en kaders onderzoek
4.0     Samenvatting
4.1     Inleiding op het dossieronderzoek
4.2     Toepasselijke voorschriften
4.3     Afbakening van de onderzoeksvragen

Hoofdstuk5: DSM  en diagnostiek
5.0     De DSM
5.1     Kritische kanttekeningen bij de DSM
5.2     Diagnostiek
5.3     Diagnostische instrumenten

Hoofdstuk 6: Depressies
6.0     Het ontstaan van depressies

Hoofdstuk 7: De diagnosen
7.0     De gestelde ‘diagnosen’ op een rijtje
7.1     Tegen het licht houden van dossierstukken
7.2     De diagnosen nader geanalyseerd

Hoofdstuk 8: Therapeutische interventies
8.0     Therapeutische interventiemogelijkheden
8.1     De ‘behandelplannen’
8.2     De medicatie

Hoofdstuk 9: Psychiatrie en psychiaters
9.0     De psychiatrie in zijn algemeenheid
9.1     Enkele psychiaters in het bijzonder

Hoofdstuk 10: Vraagteken
10.0    Persoonlijke vraagtekens
10.1    Vragen aan de psychiatrie als wetenschap

H&H Color Lab