Deel 2: Achtergronden

Deel 2 is een toelichting op deel 1. Zonder deze toelichting zou ‘Mijn Verhaal’ volgens de schrijver Obrechts een willekeurig verhaal zijn geworden, dat door iedereen die een ernstige depressie heeft meegemaakt, geschreven had kunnen zijn. In dit deel, dat overigens enkel uit hoofdstuk 3 bestaat, gaat de auteur allereerst dieper in op de achtergronden die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van dit boek. Aansluitend daarop geef Tico Obrechts de spagaten en dilemma’s weer waar hij tijdens het schrijven voor kwam te staan. Hoofdstuk 3 is verder een beschouwing over hoe het in zijn optiek allemaal in zijn persoonlijk leven zover heeft kunnen komen: met de schaduwen uit zijn verleden laat de schrijver tegelijkertijd het licht samenvallen met een ondertussen voorbij gelegen ‘heden’. Omdat wat hij op dat moment schreef, na het zetten van de punt achter de zin, immers ook al weer verleden tijd is geworden.

 
Hoofdstuk 3: Achtergronden en motivering
3.0     Achtergronden van het boek
3.1     Spagaten en dilemma’s
3.2     Schaduwen en daaraan gerelateerde thema’s
3.3     Samenvallen van oorzaak en gevolg
3.4      Wat ik graag had willen voorkomen

——————————————————–

H&H Color Lab