Home

Welkom op de website van ‘Tico Obrechts’, auteur van het boek ‘Als een Schaduw’.

Via deze site wil de schrijver Obrechts natuurlijk in de eerste plaats bekendheid geven aan zijn boek.

Daarnaast wil Tico Obrechts, vanuit zijn ervaringen als ex-patiënt en voormalig hulpverlener, aan de hand van blogs de problematiek die patiënten/cliënten binnen de psychiatrie zoal tegen kunnen komen, proberen te verwoorden. Hij wil echter ook de actuele discussies rondom de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders‘ (kortweg: ‘DSM’) onder de aandacht van de ‘buitenwacht’ gaan brengen. In mei 2013 komt de nieuwste versie, DSM-5 in omloop. En waar velen beducht voor waren heeft dus inderdaad plaatsgevonden: opnieuw zijn er ‘tig ‘nieuwe’ psychiatrische ‘ziektebeelden’ bij gekomen.

Door het publiceren van ‘Als een Schaduw’  hoopt Tico verder een maatschappelijke bewustwording op gang te krijgen met betrekking tot hoe er doorgaans met psychiatrische patiënten wordt om gegaan, uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Met de uitgave van het boek en de ‘lancering’ van deze website wil de auteur, bijvoorbeeld door het publieke debat aan te gaan, proberen te bereiken dat de rechten van psychiatrische patiënten uiteindelijk meer gerespecteerd gaan worden dan tot nu toe volgens hem het geval is (geweest).

Het boek ‘Als een Schaduw’  kon worden uitgegeven dankzij het concept van ‘book-on-demand’ en de medewerking van Uitgeverij Free Musketeers B.V. te Zoetermeer.

Bezoekers van deze website worden verzocht kennis te nemen van de inhoud van de Disclaimer.

—————————————————————————————————

H&H Color Lab